Rioleringswerken

 

Rioleringssysteem

  • Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd , volgens de voorgeschreven diameters, in Benor buizen met een wanddikte van 3,2 mm. Inbegrepen alle nodige hulpstukken
  • Voor de aansluiting van de riolering, op het openbaar rioleringsnet, gracht,bezinkput of vertikale drainagesysteem gelden de voorschriften van het gemeentbestuur.
  • De muurdoorgangen voor het binnenbrengen van de technieken zijn voorzien, doch het plaatsen van de wachtbuizen op aanduiding van de leverancier is niet inbegrepen.
  • De nodige toezichtputten worden uitgevoerd en pvc inclusief pvc deksel.
  • De eindput bestaat uit een dubbelkamerput in pvc voorzien van reukafsluiter

Regenwaterput

  • De regenwaterput (standaard 10.000 liter) wordt uitgevoerd in beton voorzien van een mangat en aluminium deksel  van 60 x 60 cm
  • De overloop van de regenwaterput wordt aangesloten volgens de voorschriften van de gemeente
  • Inbegrepen socarex leiding naar de toekomstige waterpomp op aanduiding van de klant